Freitag, 12. November 2021, 17:00 - 17:30 Uhr
Ort Karlsplatz, 99817 Eisenach